شعر زلال

تولد و انتشار موفق سبک زلال بر دنیای ادبیات مبارک باد

» شعر گلدان :: پنجشنبه ۱٤ آبان ۱۳٩٤
» ساقی رسالت ( نام غزلی در وصف پیامبر اکرم از دادا ) :: سه‌شنبه ٢٩ اردیبهشت ۱۳٩٤
» آدرس آموزش زلالسرایی :: جمعه ۱٧ امرداد ۱۳٩۳
» فنون زلال :: پنجشنبه ٢۱ آذر ۱۳٩٢
» جواب زلال و محکم استاد دادا بیلوردی به مخالفان :: سه‌شنبه ۱ امرداد ۱۳٩٢
» تیزبینی های پدر شعر زلال ( دادا بیلوردی ) :: چهارشنبه ٧ فروردین ۱۳٩٢
» آدرس جدید شعر زلال :: جمعه ٢۸ مهر ۱۳٩۱
» بانک زلال های فارسی استاد بیلوردی :: سه‌شنبه ۱٥ آذر ۱۳٩٠
» خبر مهم شعر زلال :: شنبه ۳٠ مهر ۱۳٩٠
» منابع مفید در ارتباط با سبک جهانی زلال :: جمعه ٢۸ امرداد ۱۳٩٠
» جمعه ٢۸ امرداد ۱۳٩٠ :: جمعه ٢۸ امرداد ۱۳٩٠
» جواب پدر شعر زلال ( سبک زلال ) بر سلیمانپور ارومی :: یکشنبه ٧ فروردین ۱۳٩٠
» زلال های عاشقانه یا عاشقانه های زلال :: دوشنبه ۱ فروردین ۱۳٩٠
» جواب بنیانگذار سبک زلال به آقای سلیمانپور ارومی :: دوشنبه ۱ فروردین ۱۳٩٠
» جواب مصوّر بنیانگذار شعر زلال (دادا بیلوردی) بر حسودان :: شنبه ٢۱ اسفند ۱۳۸٩
» سخنرانی دادا بیلوردی در خصوص سبک زلال :: سه‌شنبه ۱٠ اسفند ۱۳۸٩
» سخنرانی دادا بیلوردی در خصوص سبک شعر زلال :: یکشنبه ۳ بهمن ۱۳۸٩
» سه‌شنبه ٢۸ دی ۱۳۸٩ :: سه‌شنبه ٢۸ دی ۱۳۸٩
» عکس شاعران زلال :: چهارشنبه ۸ دی ۱۳۸٩
» اولین فراخوان جهانی شعر زلال :: پنجشنبه ٢٧ آبان ۱۳۸٩
» عاشقانه - عارفانه - اجتماعی :: شنبه ۱٥ آبان ۱۳۸٩
» مناجات زلال از بنیانگذار زلال ( دادا بیلوردی ) :: شنبه ٢٤ مهر ۱۳۸٩
» دادا-پیرو-گوران-خواجه اف :: شنبه ۳ مهر ۱۳۸٩
» « شعر زلال » مرزها را در نوردید! ( ارسال اول ) :: سه‌شنبه ۱٦ شهریور ۱۳۸٩
» یک زلال از آقای دادا بیلوردی :: شنبه ۳٠ امرداد ۱۳۸٩
» دو زلال از آقای صلاحی و آقای سالک :: دوشنبه ۱۸ امرداد ۱۳۸٩
» فراخوان اولین جشن جهانی شعرزلال :: سه‌شنبه ۱٢ امرداد ۱۳۸٩
» دو زلال عاشقانه ی زیبا از خانم گیتا تاجبخش :: پنجشنبه ٧ امرداد ۱۳۸٩
» یک زلال پیوسته از ابوالفضل دادا :: سه‌شنبه ٢٩ تیر ۱۳۸٩
» زلالی پیوسته از یزدان صلاحی :: سه‌شنبه ٢٩ تیر ۱۳۸٩
» یک زلال آزاد از علیرضا.ع. :: دوشنبه ٢۸ تیر ۱۳۸٩
» زلالی شیرین از اعظم خواجه اف ( خجسته ) :: دوشنبه ٢۸ تیر ۱۳۸٩
» یک زلال آزاد از فردوس اعظم :: یکشنبه ٢٧ تیر ۱۳۸٩
» زلالی پیوسته از ابوالفضل دادا :: پنجشنبه ٢٤ تیر ۱۳۸٩
» زلالی زیبا از ابوالفضل دادا :: پنجشنبه ٢٤ تیر ۱۳۸٩
» به پرشین بلاگ خوش آمدید :: چهارشنبه ٢۳ تیر ۱۳۸٩