شعر زلال

تولد و انتشار موفق سبک زلال بر دنیای ادبیات مبارک باد

تیزبینی های پدر شعر زلال ( دادا بیلوردی )

۱- مقاله ی  اثبات سبک جهانی زلال :http://hagzolal.blogfa.com/cat-11.aspx 2- علائم سبک جدید: http://hagzolal.blogfa.com/cat-20.aspx 3- بانک زلالهای دادا: http://zolalfarsi.blogfa.com/ 4- فنون زلالسرایی: http://zolal94.blogfa.com/ 5- جواب ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 2 بازدید
خرداد 94
2 پست
مرداد 93
1 پست
آذر 92
1 پست
مرداد 92
1 پست
مهر 91
1 پست
مرداد 91
1 پست
آذر 90
2 پست
آبان 90
1 پست
مهر 90
1 پست
مرداد 90
2 پست
اسفند 89
2 پست
بهمن 89
6 پست
دی 89
2 پست
آبان 89
2 پست
مهر 89
2 پست
شهریور 89
1 پست
مرداد 89
6 پست
تیر 89
11 پست