عکس شاعران زلال

 

عکس شاعران زلال

 

اعظم خواجه اف خجسته

(تاجیکستان) 

 

فردوس اعظم (تاجیکستان)

مهدی گوران اوریمی

( ایران )

 

گیتا تاجبخش (ایران)

مرضیه خدیر (ایران)

کریم حیدرزاده سالک

( ایران )

بهزاد چهارتنگی

بهزاد چهارتنگی

( ایران)

 سید مصطفی سائس

( افغانستان)

احسان اکابری

( ایران )

کسری یپیرو

(ایران)

دادا بیلوردی (ایران)


 

 

یزدان صلاحی (ایران)

بهروز ذبیح الله (تاجیکستان)

سید سعید میر طالبی

( ایران )

معین کامیار ( ایران )


مهرداد کاظمی شیدا ( کانادا ) 

سعید مطوری-مهرگان

( ایران )

جاوید مدرس اول-رافض

( ایران ) 

مبارک نصیری

( ایران  )

ابوالقاسم حیدری ( ایران )

فهیم آرین

( عربستان سعودی )

 

کریم لقمانی (ایران)

ایمان فخار (ایران)

طاهره  عرب - میترا

( ایران )

  

کامران آوخ کیسمی

(ایران)

محمد جهانگیری (ایران)

 

سید ذبیح اله قاسمی ( رهام )

(ایران )

 

میلاد ماهیار

( ایران )

 

عاکف.م (هلند)

 

حسام مالکی(ایران)

سهراب آقایی ( ایران )

 

 

ادامه دارد...

کلیک:

http://www.zolal88.blogfa.com/

 

 

  

 

« چشمه زلال » اولین کتاب شعر در سبک زلال

 

 

/ 0 نظر / 41 بازدید