زلال رشد می کند ( اولین زلالسرایان )

 

 

 

 

احسان اکابری

 

 

شام را پگاه کن! ( زلال عروضی پیوسته قافیه دار )

 

 

مرا به خود رها مکن


بیـا ستم به قـلب من روا مکن


مــرا میان دوستـان دوبـاره بی بـها  مساز


بـه درد و داغ هـجـر مبتلا مکن


عزیز من جفا مکن

 به حال من نگاه کن


نظر به عاشقان رو سیـاه کن


مسـوز قلب زار من جدا  ز اشک و آه بـاش


بیــا و مشکلم تـو روبـراه کن


و شام را پگاه کن

 

 

 

 

 

 

 

مهدی گوران اوریمی

 

 

مهر دل ( زلال عروضی قافیه دار )

 شعر نو یا غزل


یـا ربـاعـــــــــی و سبـک مثنـوی


عــاقبت چـه فــرق و تـفاوتـــی می کنـد زلال؟!


هرچه می باشدت جوشد از درون


مهر دل یک بغل

 

 عشق بیمار ( زلال عروضی قافیه دار )آخــر این تیمار شد


از کفم  بیرون و کارم زار شد


من نمی دانم کدامین نامه خواند و زود رفت


گـــوئیا تف بـر دل تبــدار شد


عشق من بیمار شد 

 

کریم حیدر زاده ( سالک ) 

 

 

بمان با من

 

( زلال عروضی پیوسته بدون قافیه )

 

 

 

صدایم کن

 

مـرا ای دل صدایم کن

 

که دارم شوق روییدن در آغـوشت

 

مزن بر شاخه ام رگبار محنت را چنین آخـر

 

ببار ای ابر شادی بخش کز ریشه درین غمخانه میسوزم

 

رهایــم ساز ازیـن کابوس دردآور بـه یـمن عـشقبـازی تـوی گلـــزاری

 

بـزن در بـاغ رؤیایـم قــدم ،دریــاب صـوتـی از خــزان،بـاری

 

نگر چون خش خش برگ درونم حال میگیرد!

 

سقوطم را به روح جذبه پایان بخش

 

به چشمم خیره شو اینک

 

منم ، سالک

 

 *

 

پریشانم

 

مرا سیراب کن با عشق

 

نگاهت را مگیر از تشنه ی مجنون

 

ز طاقت دورم و یارای برگشتن ز آتش نیست

 

مــرا بند همین تن بس،فـدای تو! ز دلتنگی رهایم ساز

 

امیــدم را مکُش هـرگز به زندان غمت بـا تیـغ هجران ملال انگیـز

 

که شوق ذبح جان دارم به فرمانت اگر بر این طرف آیی!

 

مگیر از من شکوه جان سپردن پیش پایت را

 

مرا چون عاشقان در گیر در خود کن

 

کمی دلبستگی فرما

 

بمان با من

 

 

 

کلیک به آدرس قانون زلال : http://www.dadazolal1.blogfa.com/
 

 

یزدان صلاحی


 

فرصتی ده تا... ( زلال عروضی پیوسته قافیه دار )

 

 


ای هوای عاشقیامتـداد لحظه های عــاشقیآشنا بــا قصّه هـا و غصّه هــای مـن بیــــاای چراغ رهنمای عــاشقیاز برای عــاشقی

 

 

 دست همیاری بدهفرصت شیرین همکاری بدهفرصتی ده تا که با یک بوسه از نو،نو شوممستی  ِ آنسوی هشیاری بدهدرس دلداری بده

 

 

 لب بـه لبهایم گذارمهر اتمامی به فصل انتظاربــا شکـوه یک همآغـوشی ، سزاوارم نماتا که با این شیوه یابم اعتبارای ستون  ِ اقتـدار

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

آدرس زلال های فارسی دادا در سایت شعر نو

 

لطفا کلیک فرمایید :

 

http://www.shereno.com/show.php?op=showfile&id=5989

 

 

 

 

 

 مریم سیاهپوش ( همیلا دزفولی )

 

من دیوونتم ( زلال آزاد )

 

 

من عاشقتم


آنـدم کـــه سر مـــزار من


پـا بنهی بـه عشقت زمیـن بشکافمو


بـوســـه بزنـم جای پایت


من دیوونتـم

 

 

 

 

 

 

 

فردوس اعظم

 

 

 

گریه های بیصدا (زلال عروضی قافیه دار)

 

ابـر،ای ابـر سـما!


از چه رو  نالی  چنان باد صبا؟!


رو به بام دیگری  و  اشک خود  اینجا  مریز


از کجا دانی تـو حال قـلب مـا!!


گریه های بی صدا

 

 

 

 

 

انتظار ( زلال عروضی قافیه دار )

  

در دل ، انــدوه نـگــار


می برد هردم ز ما صبـر و قـــرار


گـــرچه یار بی وفـا یـادی ز ما نا کرده است


بــا امیـــــــــد دیــدن آن گلعـــزار


مانده ام چشم انتظار

 

 

 

 

سید سعید میر طالبی

 

 

 

شانه های مرهم (زلال عروضی قافیه دار)

 

 

ترانـه شو

زمزمه ی شبانه شو

تو شانه های مرهمی بیا شبی

برای بغض بسته ام نکوترین بهانـه شو

تـجسّم  خـزان  شـدم بـهار مـن

نسیم عاشقانه شو

جوانه شو

 

 

 

 

 بهروز ذبیح الله

بهروز ذبیح الله

 

 

جنبش اندیشه ها ( زلال عروضی قافیه دار )

 

 

جـنبش انـدیـشه ها

می تراود از گلوی ریـشه هــا

می شود سرسبز روح باغ جان زنـدگی

سبز بادا سبز بادا بـیـشه ها

نیست بادا تیشه ها

 

 

 

گیتا تاجبخش

 

 

 

روز خجسته ( زلال عروضی قافیه دار )

 

 

یارم نشسته بود

از درد رنج و غصّه رستـه بود

او در بـر  مـن  و  مـن در  کنـار  گـرم  او

چشم حسود فتنه بسته بود

روز خجسته بود

 

 

 

زلال عشق ( زلال عروضی قافیه دار )

 

یاد تـو در سینه ام

عاشقم من ، عاشق دیرینه ام

دیگــــرم پنهان نمانـد سوز و ساز عاشقی

من کنون بانی  ِ  یک گنجینه ام

عاشق بی کینه ام

 

 

 

 

 

جعفر سرخی

 

 

نام آوران ( زلال عروضی قافیه دار )

 

نامه مُضمَر


پست چی سخت مُکدَّر


نامه ای در شکمش نام شهیدی


گفت مــــادر چه مظفر!


ایــن دلاور

 

 

 

 

 

اعظم خواجه اف ( خجسته )

 

 


بهار می رسد ( زلال عروضی قافیه دار )

 

 

بـهار می رسد

بهار لاله زار می رسد

ولی ز بیـم لشگـر مجهّز خـزان

گمانم این بهار ملک عشق  با غبار می رسد

دگر نسیم تازه از چمن نمی وزد

و ناله ی فرار می رسد

شکار می رسد

 

 

 

خالق سبک زلال

 

مهندس ابوالفضل عظیمی بیلوردی ( دادا )

 

 

 

 

برو ! ( زلال عروضی پیوسته قافیه دار )

 

طی شد جوانی ات

سودی نداد مهربانی ات

یک دفعه هم مرا ننشاندی کنار خود

یعنی که کال ماند دگر میوه ی شیرین زبانی ات

بیهوده از محبّت و از عشق دم زدی!

شاید که بوده آن خزانی ات

از نــا تـوانی ات

*

ای یادگار من!

هرچند کشته شد بهار من

از جان و دل ولی به خدا می سپارمت

چون دوست دارمت ز بلا در امان تو را هزار من!

بی من اگر تو راحت و خوشبخت میشوی

بر خیز  بُـرو ، داغدار  من!

از  روزگـار من

 

ادامه دارد...

کلیک:

 

http://www.zolal88.blogfa.com/

 

 

 

 

/ 0 نظر / 20 بازدید