جواب مصوّر بنیانگذار شعر زلال (دادا بیلوردی) بر حسودان

 

   «زلال» تعریف و قانون دارد . راز (2) و انحراف ویژه از هنجار دارد....

 

   اطلاعیه: 

شروع مسابقه درسایت شعرناب (http://www.sherenab.net/)

        

 

 

شعر زلال یعنی زلال. همین!

 

 

 

 مهدی گوران اوریمی :

 

زلالم من  ( زلال عروضی بدون قافیه )

 

زلالم من

نه آن بیدی که می لرزد

نه ابری تا پس از یک یا دو روزی اشک

مــرا در دست بـادی بی سکون از هـر دری رانـنـد

چـو طـوفانـم کـه بعـد از رفتنـم حـتّـی

سـر تعظیـم می مـانـَد

درختان را

 

 

مهدی یوسفی نژاد (لولی وش):

 

کپک می زنی ( زلال عروضی قافیه دار )

 

فلک می زنی!

خودت را کلک می زنی!

تو  با  هیبتی کوچک  از  ترکه ات

به زخمت که  کاری ست  داری  نمک  می زنی

چنان چاله کن خود دران چاله ات

به زودی شتک می زنی

کپک می زنی

 

سقوط کاملا آزاد

 

عبدالحسین خورشیدی (پاجی)

 

مرد یخی ( زلال آزاد )

 

یـخ زده انــد

بـــر ستیـغ البـــرز

مــردمک هــای منتـظـــر

و تیشه به ریشه ی خود میزند

فرهادم به شوق شیرین

و  رؤیــای  شیـرین

فرهادی دگر...!

 

 

دادا بیلوردی:

 

پندهای زلال  (زلال عروضی پیوسته قافیه دار)

 

به نان کپک نزنید!

به آرد بی سبوس الک نزنید!

ز بَد خیالی  ِ خود  پـَر کشید!...یعنی که:

صحیفه ی دل  ِ روشن، بـه نیّت  ِ خبیثه،  لک نزنید!

ز چنگ چشم تیز با دوسوت گم بشوید!

به زیر نام مُرده جک نزنید!

به خود بزک نزنید!

 

به حقّ جان بدهید!

و دل به دلسِتان نشان بدهید!

خدای خنده شکن را ز ناله دور کنید!

ز بند  ِ حرف  دَر روید و پس درست امتحان بدهید!

صدا صدای عشق شد اگر بپاخیزید!

جلوتر از نماز اذان بدهید!

به دل تکان بدهید!

 

 رسواهای زمانه

( zolal poetry is a drink  ( dada bilverdi 

 پای قطعه ترانه و قطعه شعری تخته بسته با حیلت و زور شبیه بر«زلال» نکنند.

 

 

  سخنرانی مهمّ دادا بیلوردی

  

(به مناسبت اولین سالگرد ظهور زلال) 

 

کلیک:   http://www.hagzolal.blogfa.com/cat-8.aspx

  

کلیک به آدرس قانون زلال : http://www.dadazolal1.blogfa.com/ 

 

   آدرس وبلاگ زلالهای دادا بیلوردی:

http://www.dadazolal.blogfa.com/

 

 

توجّه:

قسمت نظر دهی در آدرس زیر باز است

کلیک :  http://sherezolal100.blogfa.com/

/ 0 نظر / 51 بازدید