تیزبینی های پدر شعر زلال ( دادا بیلوردی )

۱- مقاله ی  اثبات سبک جهانی زلال :http://hagzolal.blogfa.com/cat-11.aspx

2- علائم سبک جدید: http://hagzolal.blogfa.com/cat-20.aspx

3- بانک زلالهای دادا: http://zolalfarsi.blogfa.com/

4- فنون زلالسرایی: http://zolal94.blogfa.com/

5- جواب استادانه ی پدر شعر زلال به یک نقد: http://hagzolal.blogfa.com/cat-3.aspx

/ 0 نظر / 57 بازدید