دادا-پیرو-گوران-خواجه اف

 

 

 

جناب دادا بیلوردی(بنیانگذار سبک زلال):

 

مرا بنوش! ( زلال پیوسته قافیه دار )

 

مرا بخوان که داستان شده ام

به سطرهای  فکر ناب تو  روان  شده ام

مرا بنوش ، رسیدم ، وَ از چهل ، دو سال هم بگذشت!

ای آنکه  با  خیال نرم  تو  جوان  شده ام!

لبی گشا که بی اَمان شـده ام

***

قیامتم ، سکوت را بشکن

بنام  صبر  بر دهان عشق  قفل مـزن!

بجوش زمزمه هایم بسوی «داد» بال و پربکشنـد

بتاب !  ای  جلای  گلسِتـان عالم من!

پُرم ز برگ برگهای سخن

 

به من جواب دهید! ( زلال عروضی پیوسته قافیه دار )

 

به من جـواب دهیـد

جوابهای  صاف و  ناب دهیـد

چـرا  به  لشگر تـردیـد  جانم  آزردید؟!

به این یقین زخم خورده ، نرم نرم کم عذاب دهید!

چرا به اسم«توهّم»زلال را خواندید؟!

نخواستم که برمن آب دهیــد!

وَ حُکم خواب دهید!

 

به من جواب دهید!

چـرا خیالتان ز نـور جَهیــد؟!

وَ قصدتان مگر به غیر تهمت است و حسد؟!

شنیـده ایـد کـه آبـی ز بیـم سنـگها بــه پشت رهید؟!

نه خیر،چونکه جهان را قضا و تقدیـریست

اگر اسیر  رنگ  گه به گهید!

نه همچو مرد رهید!

 

جناب کسری پیرو :

 

... چشمه ی ثبوت ( زلال عروضی قافیه دار )

 

پاسخش سکوت می باشد

کسیکه  نگاهش  برهوت  می باشد

نه گلی  به  بـاغ  رویـانده  نـه  عـطری  را  داراست.

کـه زلال آیــه هـای قنـوت مـی بـاشــد

چشمه ی ثبوت می باشد

  

جناب مهدی گوران :

  

ما را شفاستی(زلال عروضی پیوسته قافیه دار )

 

گویم  کجاستی؟!

مبهم  ترین  امیدهاستی!

تو  ابتـدا  و  انتها  و  مرکز  نوری

در  منتهای  ابتدا ستی

از ما  سواستی

 

آیا براستی

تکبیر گوی عشق ماستی؟

ای وای بر دلی که به دور از جمال توست

ای منتظر! به ما شفاستی

همچون دواستی

 

جناب اعظم خواجه اف خجسته:

 

بالیده بیا! ( زلال عروضی قافیه دار )

 

خندیده بیا

ای نور دل و دیده، بیا

آغوش مرا ز عشق و مستی پر کن

بر خلوت من چو نور مَه نهیف و لرزیده بیا

از قالب و قاب قال و قیل بیرون شو

در بی خودی پیچیده بیا

بالیده بیا

 

 

 

 

 

فراخوان اولین جشن جهانی زلال

 

کلیک: http://sherezolal100.blogfa.com/cat-1.aspx

 

 

 

 

 

وبلاگ زلالهای استاد دادا بیلوردی (پدر شعر زلال)

 

کلیک: www.dadazolal.blogfa.com

 

 

 

 

توجه!

 

خواهشمند است جهت ارسال نظر 

تشریف آورید بر آدرس زیر

کلیک:

 http://sherezolal100.blogfa.com 

/ 0 نظر / 23 بازدید