زلالی پیوسته از ابوالفضل دادا

 

رد پای استاد ابوالفضل دادا بیلوردی

بنیانگذار و خالق سبک زلال

پدر شعر زلال 

 

 

 

 

 

 

من محبّت می کنم ( زلال پیوسته )

 

شعر تر می بایدت

صافی  ِ تو در هنر می بایدت

عشقبازی در زمین  ِ ساده ی ما سهل نیست

قدری از آهن کمر می بایدت

گاو  ِ نر می بایـدت

 

ای اسیر قیل و قال

جاری  ِ هر دل نمی بـاشد زلال

شاعری می خواهد از رنگ می و جنس بلـور

تا که سوی و رمزها گیرد ز خال

در خیـابـان  ِ جمـال

 

من محبّت می کنم

خلق را بر عشق دعوت می کنم

ای که از فرط حسادت خود پرستی می کنی!

باز بر کبــــر  ِ تـو عـادت می کنـم

فوقش هجرت می کنم

 

بـاز تــو  می مـانـی و

خرمنی از  محنت  ِ پنهانـی و

رنـج  ِ وجدان و عذاب  ِ حاصل از حسرت،مگر

زود آمــــــاده کنی مهمانی و

دل به وصلت خوانی و

 

من دعاگویت شوم

لب به لب چون شانه ی مویت شوم

تا زمانی عمــر  ِ کوتـــه ، عـاشقانـه بسپریــم

چنـد شب  واله  بــدان رویـت شوم

ساکن کویت شوم

 

 

دادا بیلوردی از چهره های ماندگار

( بنیانگذار سبک جهانی زلال )

/ 0 نظر / 23 بازدید