« شعر زلال » مرزها را در نوردید! ( ارسال اول )

 

  

« شعر زلال » مرزها را در نوردید! ( ارسال اول )

 

  

 

استقبال  از سبک زلال

 

در کشور تاجیکستان و آمریکای شمالی (1)

 

 

 

 

 

 

 

جناب اعظم خواجه اف خجسته ( از تاجیکستان )

 

 

من یار خراباتم ( زلال عروضی قافیه دار )

 

من یار خراباتم

دلـداده و دلـدار خـراباتم

در محبس آزادی ، در بنـد و بـه او بـنـده

در بنـد و چنیـن آزاد ، یـک چـاکـــر ابـرار خــرابـاتـم.

این گوشه جهان دیدم،گه طور گهی کعبه،گه نار گهی فردوس

یـاهو بـزند هر شی، الحق همـه محشور و ... منصورم  و  در دار خـراباتم.

از خود همه بگذشتند،از عشق و فداکاری،تا گم شده را یابند

وآن گم شـده پیــدا شـد در پـرتـو انـوار خـرابـاتـم.

اینجا همه تنهایند،اینجا همه در او جمع،

حیرت زده ی کار خراباتم،

تیـمار خراباتم.

 

 

 

جناب فردوس اعظم ( از تاجیکستان )

 

 

گمان ( زلال عروضی قافیه دار )

 

گاه بالا می روی


گـاه تــا اعـماق دریـا مـی روی


گاه  بر  تن می کنی  پیـراهن ظنّ  و  گمـان


گاه سوی حق تعالی می روی


گاه بیجا می روی

 

 

 

 

جناب بهروز ذبیح الله ( از تاجیکستان )

 

 

استقبال از زلال  ( زلال عروضی قافیه دار )

 

زلال آب را درود

خروش چشمه ی گلاب را درود

فــروغ شعـر عـاشقان آفتـاب را ســــلام

کمـال معنــی و فصـاحت ودعـای مستـجـاب را درود

به شعر  و  شاعـر زمان انقلاب را سلام

زلال ساده ، بـی نقاب را درود

زلال ناب را درود

 

 

 

 

جناب ساروی ریکا ( کانادا ... تورنتو )

 

 

مرا دریاب خدا! ( زلال عروضی پیوسته قافیه دار )

 

سفر خواهد دل من

و سوی عـشق تو آید دل من

اسیــر غربتی دورم قفس بس تنگ شده

بجز غیـرت نمی پاید دل من

تو را شاید دل من

*

مــرا دریاب خـدا!

که باشم در حضور عشق فدا

زمان را فتنه ای پرخون گرفته ، غرق غمم

پنـاهــــی ای خـداوند شــهدا

توراجویم همه جا

 

ادامه دارد... 

 

 

 

روان باشی ! ( زلال عروضی قافیه دار )

 

جوان باشی

چو دریـا جاودان باشی

و بختت در همه عالم درخشان باد

الهــی ، از غبــار این زمانـه در امـان بـاشـی

برایم زنده تـر از روح و جان گـردی

زلالم! شادمان باشی

روان باشی

 

علیرضا

 

 

   

  

 

 

 

 

 

فراخوان اولین جشن جهانی زلال

 

کلیک: http://sherezolal100.blogfa.com/cat-1.aspx

 

 

 

 الله

 

توجه!

 

خواهشمند است جهت ارسال نظر 

تشریف آورید بر آدرس زیر

کلیک:

 http://sherezolal100.blogfa.com 

/ 0 نظر / 25 بازدید