# آدرس

منابع تحقیق شعر زلال

    منابع  برای تحقیق شعر زلال:        آدرس قانون زلال :   کلیک:  http://ganonzolal.blogfa.com/     زلال رشد می کند. کلیک: http://zolal88.blogfa.com/     بانک زلال های ترکی دادا : http://zolaltorki.blogfa.com/       بانک ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 13 بازدید

سخنرانی مهم دادا بیلوردی در خصوص شعر زلال ( سبک زلال )

  سخنرانی مهمّ دادا بیلوردی     (به مناسبت اولین سالگرد ظهور زلال)   کلیک: http://www.hagzolal.blogfa.com/cat-4.aspx     کلیک به آدرس قانون زلال : http://www.dadazolal1.blogfa.com/       آدرس وبلاگ زلالهای دادا بیلوردی: ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 5 بازدید