زلالی زیبا از ابوالفضل دادا

تو اقتدار خودت را به هر گدا مفروش

 

 

 

درود بر استاد ابوالفضل دادا - خالق سبک زلال

 

 

 

گنج رنج  ( زلال قافیه دار )

 

 

 

درآ  ز کُنج قفس

 

 

تمام کن برای خویش هوس

 

 

دگـر بـه خاطـر دنیـا نمیـر ، عـاقل بـاش!

 

 

مکن خطا که نشیند  به  روی  زخم سوزدار   مگس

 

 

تـو اقتـدار خودت را بـه هـر گدا مفروش!

 

 

مجویدت بجز خدای تـو کس

 

 

مکش به ناله نفس

 

 

 

 

 

 

 

درود بر استاد ابوالفضل دادا - بنیانگذار و خالق سبک زلال

 

زلال ها را کدام فرشته با آواز دل انگیزی

 

 بر زمین و آسمان خواهد پاشید ؟!

/ 0 نظر / 38 بازدید